Privacy Policy

Jag arbetar helt enligt Internationella CoachingFörbundets (ICF) etiska regler, vilket bland annat innebär, med tystnadsplikt och sekretesskydd av alla samtal samt dokumentation.

Du ska känna dig respekterad för hela din person och de val du har gjort och kommer att göra.